Encyklopedie výživy

Potravinové právo

jsou právní a správní předpisy použitelné ve Společenství nebo na vnitrostátní úrovni pro potraviny obecně, a zejména pro bezpečnost potravin; vztahuje se na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin a rovněž krmiv, která jsou vyrobena pro hospodářská zvířata nebo kterými se hospodářská zvířata krmí.

Nařízení ES č.178/2000/.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ