Encyklopedie výživy

Potravina neznámého původu

Potravinou neznámého původu rozumí zákon potravinu, u které nelze prokázat jejího výrobce nebo u dovezené potraviny zemi původu a jejího výrobce.

Zdroj: Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ