Encyklopedie výživy

Potravina

potravinami jsou podle zákona č.110/1997 Sb v platném znění, látky určené ke spotřebě člověkem v nezměněném nebo upraveném stavu jako jídlo nebo nápoj, nejde-li o léčiva a omamné nebo psychotropní látky; za potravinu podle tohoto zákona se považují i přídatné látky, látky pomocné a látky určené k aromatizaci, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli za účelem konzumace.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ