Encyklopedie výživy

Polysacharidy

složité (komplexní) sacharidy, někdy nazývané polysacharidy nebo škroby mají ve výživě nezastupitelné místo (tvoří zásobárnu energie). Jejich zdrojem jsou obiloviny, luštěniny, zelenina, ovoce a brambory. Nejdůležitějším stravitelným polysacharidem je polymer glukózy škrob.

V rostlinách se škrob vyskytuje ve formě amylózy nebo amylopektinu. Všechny stravitelné komplexní sacharidy se štěpí rychleji či pomaleji na malé glukózové jednotky, čímž se udržuje v krvi stálá hladina cukru (glykemie). Pro správný výběr (preference ve výživě člověka) je důležité znát alespoň přibližně jejich glykemický index.

Nestravitelné nebo částečně stravitelné sacharidy patří k vláknině (celulóza, chitin, pektin, inulin).

(Kun + Dos)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ