Encyklopedie výživy

Otravy z potravin

nebo též alimentární intoxikace jsou onemocnění způsobená požitím potravin nebo nápojů obsahujících toxické substance. V užším významu se jedná o onemocnění zažívacího traktu, která jsou vyvolaná bakteriálními toxiny. Na rozdíl od alimentárních nákaz mají velmi krátkou inkubační dobu a probíhají bez horečky. Onemocnění vzniká 2 až 9 hodin po požití kontaminované potravy obsahující enterotoxin, nebo bakterii, která toxin vytvoří až ve střevě. Postižený trpí nejčastěji nevolnosti, zvracením a průjmem, klinické příznaky obvykle rychle odeznívají. Nejčastěji u nás způsobují enterotoxikózu zárodky zlatého stafylokoka (St. aureus) viz heslo stafylokoková enterotoxikóza.

Dalším původcem intoxikace může být Clostridium perfringens. Mezi oběma skupinami stojí mikrob Bacillus cereus, který vyvolává onemocnění ve dvou formách, které se liší inkubační dobou, termostabilitou toxinu a klinickými příznaky. K otravám z potravin náleží i nebezpečné onemocnění vyvolané toxinem produkovaným Clostridium botulinum viz botulismus .

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ