Encyklopedie výživy

Oprávněná osoba

Osoba oprávněná k nakládání s odpadem musí mít souhlas Krajského úřadu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů, k využívání nebo odstraňování odpadů podle § 14 odst. 1 podle Zákona o odpadech. Provozovatel potravinářské provozovny musí mít jistotu, že předává organický, kuchyňský odpad osobě, která má toto oprávnění.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ