Encyklopedie výživy

Nápravné opatření

Za nápravné opatření se v systému HACCP označuje činnost, úkon vedoucí k uvedení kritického bodu do zvládnutého stavu ihned, jakmile dojde k překročení kritické meze a kritický bod není ovládán.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ