Encyklopedie výživy

Nápoje

se většinou zařazují jako samostatná skupina potravin nebo pokrmů. Jejich hlavní funkcí je uhašení žízně (zásobení organizmu vodou), nikoliv dodání energie a živin. Z toho důvodu se neřadí mezi nápoje mléko nebo polévka, které se řadí mezi potraviny, resp. pokrmy, protože jejich účel konzumace je jiný.

Řada nápojů se používá jako pochutiny, např. káva, čaj (někdy), víno, lihoviny. Nápoje obsahující kofein (především káva, čaj a „colové nápoje“) se používají i z důvodů jejich povzbuzujících účinků na nervovou soustavu.

Některé nápoje jsou i zdrojem energie a řady výživových faktorů (sacharidů, minerálních látek aj.) a látek ochranných (vitaminů a mnoha dalších, např. resveratrol ve víně).

(Dos)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ