Encyklopedie výživy

Nařízení ES

Je obecně závazný právní dokument, který má obecnou povahu. Nařízení ES je závazné jako celek ve všech členských státech Evropských společenství, platí přímo v každém členském státě, platí po všechny státní orgány, pro právnické i fyzické osoby, je „přímo aplikovatelné“, je nadřazené nad národní legislativou .

Pro výrobu a oběh potravin včetně poskytování stravovacích služeb jsou základem požadavky obsažené v Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin.

Pokud se v textu hesla uvádí pojem Nařízení ES, rozumí se tím Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES).

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ