Encyklopedie výživy

Nákazy z potravin

označované též jako alimentární nákazy a intoxikace vznikají a případně se šíří požitím kontaminované potravy.

Potravina či pokrm mohou být kontaminovány když k výrobě potraviny nebo pokrmu byly použity suroviny z nemocných zvířat, která zpravidla neprojevují žádné klinické příznaky onemocnění; jedná se o tzv. zoonózy nemoci společné zvířatům a člověku. V našich podmínkách se jedná nejčastěji o bakteriální infekce jako jsou salmonelózy, kampylobakteriózy, méně často o listeriózy. Další skupina alimentárních nákaz má za původce bakterie, které jsou původci výlučně lidských nákaz.

Původně nezávadná potravina, rozpracovaný nebo dohotovený pokrm je kontaminován nejčastěji znečištěnou rukou pracovníka nebo závadnou vodou. Podobným způsobem mohou vznikat virová onemocnění jako je například virová hepatitida (žloutenka) typu A a bacilární úplavice (alternativními názvy jsou shigelóza nebo dyzentérie). Některé viry (rotaviry, Norwalk viry) vyvolávají průjmová onemocnění zejména u dětí.

Jako jedno z nejdůležitějších preventivních, ale zároveň podceňovaných opatření je řádný postup mytí rukou.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ