Encyklopedie výživy

MUFA

Monoenové mastné kyseliny. Zkratka MUFA vznikla z angličtiny: Mono Unsaturated Fatty Acids.
Jedná se o mastné kyseliny, které mají ve svém řetězci jednu dvojnou vazbu.

Mastné kyseliny ve směsi s glycerolem tvoří tuky. Podle počtu dvojných vazeb ve svém řetězci (nasycení) se dělí na nasycené (saturované – SAFA = Saturated Fatty Acids) a nenasycené. Nenasycené dále na jednoduše nenasycené (monoenové – MUFA, které mají v řetězci jednu dvonou vazbu) a vícenásobně nenasycené (polyenové – PUFA s více než jednou dvojnou vazbou).

Nejznámějším a nejrozšířenějším zástupcem MUFA je kyselina olejová, kterou můžeme najít zejména v olivovém oleji, avokádu a mnoha druzích ořechů.

Obsah MUFA v %:

Olivový olej 73
Avokádo 71
Macadamia ořechy 58
Lískové ořechy 45

Mezi zdravotní benefity konzumace MUFA patří jejich protizánětlivý efekt, ochrana LDL částí cholesterolu (Low Density Lipoprotein – lipoprotein o nízké hustotě) před poškozením oxidací, snížení krevního tlaku a zlepšení funkce cévní výstelky (endotelu) – ten je při konzumaci MUFA hladší a tedy méně náchylný na poškození například následkem hypertenze.
Lidé, kteří zařazují do jídelníčku častěji MUFA, zejména ve formě olivového oleje, mají nižší pravděpodobnost vzniku infarktu myokardu nebo cévních mozkových příhod.

Kunová

Zdroj:
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S0007114506003564
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10737284
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22914255

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ