Encyklopedie výživy

Kontaminace

Kontaminací se označuje zanesení kontaminantu do produktu, nebo výskyt kontaminantu v produktu nebo prostředí, v němž se produkt vyskytuje. Rozumí se jí přítomnost jakýchkoliv závadných látek v potravině nebo v jejím okolí (např. kontaminovaná potravina, kontaminovaná pracovní plocha apod.).

Kontaminací je i vnášení těchto látek do potravin (např. kontaminace krájené potraviny znečištěným nožem). Kontaminace může vzniknout i z obalových materiálů, zařízení, nádobí, náčiní apod. /všechny materiály a předměty, které přichází do styku s potravinami, musí splňovat požadavky nařízení (ES) č. 1935/2004 a národních předpisů o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk potravinami a pokrmy/.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ