Encyklopedie výživy

Kontaminant

Kontaminantem může být biologický činitel nebo chemická látka nebo jiná substance, které nejsou součástí výrobního procesu a mohou ohrozit zdravotní nezávadnost nebo vhodnost produktu ke konzumaci.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ