Encyklopedie výživy

EUFIC

je Evropská rada pro informace o potravinách (European Food Information Council). EUFIC je nezisková organizace, která poskytuje vědecky podložené informace o bezpečnosti a jakosti potravin, zdraví a výživě médiím, výživovým odborníkům, lékařům, pedagogům a lidem ovlivňujícím veřejné mínění tak, aby byly pro spotřebitele srozumitelné. Posláním Evropské rady pro informace o potravinách je zlepšovat pochopení těchto informací a zvyšovat povědomí spotřebitelů o jejich aktivní úloze při bezpečném zacházení s potravinami a výběru vyvážené a zdravé stravy.

Všechny informace, které Evropská rada pro informace o potravinách zveřejňuje, posuzuje Vědecký poradní výbor (Scientific Advisory Board, SAB). Tento poradní výbor je složen z uznávaných odborníků z celé Evropy, se kterými EUFIC konzultuje informační a komunikační programy. Tito odborníci také zajišťují, aby všechny informace byly relevantní, fakticky správné a podloženy vědeckými důkazy.

Podrobněji na www.eufic.org nebo na http://www.vupp.cz/czvupp/aktualit/index.htm

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ