Encyklopedie výživy

Esenciální součásti potravy

jde o důležité složky potravy, které jsou nepostradatelné. Musí být obsaženy v konzumované potravě, organismus je nedokáže sám syntetizovat nebo v některých případech jen v nedostatečném množství. Jde např. o vybrané aminokyseliny, nenasycené mastné kyseliny, vitaminy, minerální látky.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ