Encyklopedie výživy

Epidemiologie

Epidemiologie je vědní obor, zaměřený na studium příčin, podmínek vzniku a šíření nákaz v lidské populaci, nebo nákaz přenosných na člověka.

Epidemiologie  zkoumá a používá  metody k předcházení, potlačení, vyloučení a popřípadě úplné vymýcení nemocí, včetně jejího původce. Epidemiologické metody se používají i při studiu a hodnocení výskytu nepřenosných onemocnění.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ