Archiv akcí SPV

Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2016 – Archiv prezentací

MUDr. I. Aldhoon Hainerová, Ph.D. (3. LF UK Praha)
Genetické dispozice k obezitě

MUDr. J. Boženský (Vítkovická nemocnice a.s.)
Epigenetika a dětská obezita , abstrakt

MUDr. B. Kalvachová (Endokrinologický ústav Praha)
Metabolické signály hladu a sytosti

Prof. MUDr. J. Pařízková, Dr.Sc. (Endokrinologický ústav Praha)
Obezita, pohybová aktivita a muskuloskeletální problémy

Mgr. Z. Kapounová (Společnost pro výživu)
Spánek a vztah k obezitě

Mgr. K. Hilscherová, Ph.D., Ing. Marie Smutná, Ph.D. (Masarykova univerzita Brno)
Endokrinní disruptory jako potencionální obezitogeny

PhDr. I. Málková (STOB)
Hysterie kolem hubnutí očima psychologa

PhDr. K. Hlavatá, Ph.D. (OB klinika Praha)
Bariatrické řešení obezity u dospívajících aneb kam až může zajít dětská obezita

Mgr. T. Vrábelová, MUDr. P. Tláskal, MUDr. J. Zieg (FN Motol, 2. LF UK Praha, SPV, Aqualife Institut)
Pitný režim školních dětí. Z výsledků víkendové nutriční studie

MUDr. Z. Zíma, MUDr. E. Šebková, doc. MUDr. J. Bronský, MUDr. B. Kalvachová, MUDr. P. Tláskal, CSc. (Odborná společnost praktických dětských lékařů, Pediatrická společnost, Společnost pro výživu)
Doporučení k substituci vitaminu D pro dětskou populaci

MUDr. J. Kraus, CSc. (FN Motol a 2. LF UK Praha)
Hodnocení rizik výživy u dětí s DMO (dětská mozková obrna)

Ing. H. Střítecká (Fakulta vojenského zdravotnictví. Hradec Králové)
Jak stravovací zvyklosti rodičů ovlivňují stravování předškolních dětí, abstrakt

MUDr. P. Tláskal, CSc., Ing. Jarmila Blattná, CSc. (FN Motol, SPV)
Komplex vitaminu B ve fyziologii a patofyziologii dětského organismu