Archiv jednotlivých čísel

Výživa a potraviny – 6/2016

Výživa a potraviny – 6/2016

OBSAH

Konířová, M.:
Také naši předkové se potýkali s falšováním potravin 1. část: Nejen o máchání nepoctivých pekařů

Kudlová, E.:
Historie poznávání vztahu výživy a zdraví člověka – hlavní živiny

Bischofová, S., Ruprich, J.:
Konzument potravin/doplňků stravy může hlásit své zdravotní problémy on-line

Sekavová, H.:
Ekonomická situace domácností a ceny, za které domácnosti nakupují potraviny

Sedláček, P., Zloch, Z.:
Spektrum rostlinných polyfenolů v českém stravování a možnosti jeho optimalizace


FROM THE CONTENTS

Konířová, M.:
Also our ancestors had to deal with food fraud Part 1: Not only about the immersion of dishonest bakers in water

Kudlová, E.:
The history of exploring the relationship of nutrition and human health – main nutrients

Bischofová, S., Ruprich, J.:
The consumer of foods/dietary supplements can report health reactions online

Sekavová, H.:
The economic situation of households and the prices at which they buy food

Sedláček, P., Zloch, Z.:
The Spectrum of Plant Polyphenols in the Czech Diet and a Suggestion for Appropriate Modification


Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 6/2016

Zpravodaj pro školní a dietní stravování – 6/2016OBSAH

Pestrost a vyváženost ve školním stravování

Nutriční péče v domově seniorů v Irsku

SZÚ – I kvalitní a chutné školní obědy z bezpečných regionálních potravin mohou být příčinou zdravotně problematického stravování

SZÚ – Kolik živin mají ve skutečnosti školní obědy v ČR

Historie léčebné výživy

Rok poté – aneb zkušenosti nutričního terapeuta s dietním systémem ve školním stravování

Praktický kurz vaření

Nutri-info koutek

Vybrané legislativní změny

Naše nestárnoucí jubilantka (Marie Večeřová)

Soutěž o nejlepší školní oběd 2016

Dlouhá cesta banánů