Výživa obecně

Biologická využitelnost železa

Elementární železo ve formě prášku se často užívá pro obohacování mouky pro jeho nízkou cenu a chemickou inertnost. Je však nutno říci, že je špatně rozpustné ve vodě a je nesnadné ustálit vždy stejnou biologickou využitelnost. Nejužívanější metoda pro měření biologické využitelnosti elementárního železa užívá stabilní isotopy elementárního železa.

Walter a další podali žemli obohacenou stabilním isotopem elementárního železa 12 dětem a měřili zvýšení železa v erytrocytech. Biologická využitelnost byla 6,5 % (ve srovnání s 10 % pro síran železnatý a 40% pro askorbát železnatý). Velikost částic testovaného železa byla 15 ?m (1) , zatímco částice pro komerční aplikaci jsou obvykle 45 ?m velké a jejich biologická využitelnost je pravděpodobně mnohem nižší.

(1) Tato velikost je pro komerční aplikaci nevhodná, hazardní pro její vysokou explosivnost.

Podle:
Walter T., Pizarro F., Abrams SA., Boy E.
Eur. J. Clin. Nutr. 58, 555 – 558, 2004