Výživa dětí

Používání potravních doplňků u mladých Němců klesá

V letech 1986 až 2003 bylo sledováno 931 německých dětí a mladistvých ve věku 2 – 18 let z hlediska jejich spotřeby doplňků stravy.

Výsledky jsou uvedeny ve studii DONALD – Dortmund Nutritional and Anthropometric Longitudinally Designed Study (Dortmundské nutriční a antropometrické dlouhodobé vzorové šetření). Užívání doplňků stravy bylo zaznamenáno u téměř 26 % sledovaných (13,2 % hochů a 12,6 % dívek). Spotřebitelé doplňků stravy většinou pocházeli z rodin nekuřáků, kde matky byly lépe vzdělány a zaměstnány mimo domov. Nejčastěji byly užívány fluoridy (18,1 %, většinou dětmi mladšími 4 let), pak vitaminy (4,5 %), kombinace vitaminů a minerálních látek (3,6 %) a minerální látky samostatně (2,4 %). Z mikroživin byl nejčastěji užíván vitamin C (72 %), thiamin (57 %), riboflavin (54 %), vápník (44 %), hořčík (31 %) a fosfor (20 %). Spotřeba doplňků stravy se zvyšovala od r. 1986 do vrcholů v letech 1994 – 96, poté nastal stálý pokles jejich spotřeby. Typ doplňku stravy a četnost jeho užívání se s věkem mění. Ve většině doplňků nebylo zjištěno kritické množství nutrientů.

Podle:
Supplement use by young Germens declining.
PRISM, 2005, č. 2, s. 9 / 10
In: Sichert – Hellert, W., Kersting, M.:
Vitamin and mineral supplements use in German children and adolescents between 1986 and 2003: results of the DONALD study.
Ann. Nutr. Metab. 2004, 44, s. 414 – 419