Výživa dětíVýživa obecně

Vitamin A ovlivňuje zápal plic

Byla provedena studie na 287 dětech ve věku 2 – 59 měsíců pro zjištění vlivu vitaminu A na trvání dýchacích potíží při zápalu plic.

Děti byly v nemocnici Baca Ortiz Children´s Hospitál v Suito (Ecuador). Děti denně dostávaly vitamin A nebo placebo. Suplementace neměla vliv na dobu trvání nemoci. U dětí, jejichž stav vitaminu A byl adekvátní ( vitamin A >200 ?g/ l séra ), redukovala suplementace dobu dýchacích potíží většinou až na polovinu, tedy na 70 hodin ve srovnání se 131 hodinami u těch, kteří dostávali placebo.

Možným vysvětlením pro tyto nálezy je, že zápal plic u některých dětí může být méně vážný nebo, že lépe živené děti jsou obecně více imunní a jsou schopné využít přídavek vitaminu A účinněji pro likvidaci infekce. V každém případě toto zjištění potvrzuje důležitost pokračovat zdraví populace a redukovat nebo alespoň eliminovat deficit vitaminu A.

Podle:
Rodriguez A, Hamer DH, Rivera J aj.
Am. J. Clin. Nutr. 2005, 82, 1090 – 1096