Výživa dětí

Účast světa na boji proti nízké – věku neodpovídající tělesné hmotnosti dětí

UNICEF vydala v květnu 2006 zprávu, ve které uvádí, že více než čtvrtina dětí ve věku do 5 let v rozvojových zemích ( 146 milionů) má nízkou tělesnou hmotnost, neodpovídající jejich věku.

Dokonce mnoho z nich má takovou hmotnost, která ohrožuje život. Tato čísla se nepatrně zlepšila po roce 1990 a podle UNICEF svět těmto dětem něco dluží. Nedostatečná výživa zůstává globální epidemií, způsobující polovinu všech úmrtí dětí, přibližně 5,6 milionů každý rok.

Prvním cílem tohoto tisíciletí je zlikvidovat extremní chudobu a hlad do roku 2015. To by znamenalo snížit o polovinu počet dětí trpících nízkou tělesnou hmotnosti. Současné trendy však ukazují, že svět je od této mety značně vzdálen. Mnoho dětí je vážně deficitních na esenciální vitaminy a minerální látky jako je např. jod, železo a vitamin A. Pro dosažení vytčeného cíle v roce 2015 je nezbytná dobrá, kvalitní výživa.
Jak vypadá v jednotlivých oblastech světa stav dětí s nízkou tělesnou hmotností?

Latinská Amerika a Karibská oblast má 7 % dětí s nízkou tělesnou hmotností podle jejich věku, Východní Asie / oblast Pacifiku má 15 % takových dětí a Jižní Afrika zůstává stále na 29 % dětí s nízkou hmotností vzhledem k jejich věku. Střední a východní Evropa v oblasti nezávislých států mají nejnižší počet dětí s nízkou tělesnou hmotností, a to pouze 5 %. Ale i zde jsou disparity. V některých zemích je naproti tomu vážným problémem dětská obezita.

Praxe nečistého stravování a opakovaná onemocnění jako jsou průjmy a malárie, jsou hlavními faktory ve strádání dětí ve výživě. Zlepšení výživy je možné provést následovně:

Pokud se týče podání roztoků, je možné je podat jednoduše v kapsli jako např. vitamin A a nebo obohacovat základní potraviny klíčovými živinami, což může ochránit miliony dětí od zničujících nedostatků a zpoždění vývoje.

Dosažení vytčeného cíle v roce 2015 je možné jen tehdy, jestliže internationální komunita splní vše, co slíbila.

Podle:
Nutriview 2006 /3, 2–3