Encyklopedie výživy

Aminokyseliny

základní stavební složky bílkovin. Jsou nepostradatelné pro výživu, některé z nich mají i jiné než výživové funkce (například předstupně nervových přenašečů nebo nukleotidů). Pro výživu je důležitých 20 aminokyselin, z nichž 8 je esenciálních (organismus si je nedokáže sám vytvořit a potřebuje je dostávat ve stravě).

Mezi esenciální aminokyseliny patří: isoleucin, leucin, lysin, methionin, fenylalanin, threonin, tryptofan a valin. U dětí patří mezi esenciální aminokyseliny ještě histidin. Jestliže dojde u dětí k jejich nedostatku ve výživě, následkem je podvýživa typu kwashiorkor (známá v rozvojových zemích, charakteristická vypouklým bříškem a neschopností správné reakce na očkovací látky proti nakažlivým chorobám).

(Kun)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ