Encyklopedie výživy

Amylázy

enzymy štěpící škrob až na maltózu a glukózu. Uplatňují se v počáteční fázi trávicího procesu potravy. V zemědělství a potravinářské výrobě působí v procesu klíčení semen, ve sladařství, pekárenství aj.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ