Encyklopedie výživy

Alkoholové kvašení

kvasinkami vyvolaná enzymová přeměna cukrů za vzniku etanolu a oxidu uhličitého, která probíhá bez přístupu vzduchu. (Zdroj: Prugar j. a spol. Kvalita rostlinných produktů…, Praha 2008).

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ