Vybrané články

Biofilmy v potravinářství

2017/5 Ing. Iveta Horsáková, Ph.D., Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha Abstrakt Společenstva mikroorganismů, která označujeme jako biofilmy nacházíme v různých prostředích. Ve většině potravinářských provozů je jejich výskyt nežádoucí a někdy vede až k produkci mikrobiálně závadných potravin a nápojů. Zabránit tomu můžeme včasnou prevencí a dodržováním potřebných zásad. Dobré je také vědět, co to …

Vybrané články

Hovězí maso – nedílná součást našeho jídelníčku

2017/4 Ing. Miroslav Jůzl, PhD., Ing. Martina Müllerová, Mendelova univerzita v Brně Abstrakt Hovězí maso patří nepopiratelně mezi čtyři hlavní druhy masa, které se celosvětově nejvíce konzumují. Právem patří do naší gastronomie a pokrmy z něj patří mezi hlavní chody vybraných restaurací. Své nezpochybnitelné místo má i v masné výrobě, kde je bohužel díky ekonomickým …

Vybrané články

Změny související se stárnutím a jejich vliv na nutriční požadavky seniorů

2017/3 Doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc., Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Brno Abstrakt Cílem článku je popsat změny vyskytující se při stárnutí, jejich dopad na nutriční požadavky seniorů a možnosti jejich zmírnění a oddálení. Tyto změny ovlivňují tělesné složení, vstřebávání živin i stravu samotnou. Obvykle vedou i ke snížení energetických požadavků, přičemž požadavky …

Vybrané články

Vliv nasycených a transmastných kyselin na hladinu krevních lipidů

2017/2 Doc. Ing. Jiří Brát, CSc., Vím co jím a piju o.p.s. Abstrakt Stále častěji se setkáváme se spoustou protichůdných názorů o vlivu tuků a cholesterolu na kardiovaskulární onemocnění. Světová zdravotnická organizace publikovala dvě přehledové studie, které sledovaly vliv nasycených a transmastných kyselin na hladinu krevních lipidů a lipoproteinů. Zařazeny byly pouze studie, kde účastníci …

Vybrané články

Rizika kontaminace potravin z kuchyňského nádobí

2017/1 MVDr. Hana Šuchmová, Ing. Bc. Kateřina Koplová, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Abstrakt Bezpečnost potravin může ovlivnit mnoho různých faktorů, jedním z nich jsou i výrobky, které jsou určeny pro styk s potravinami. Materiály a předměty, které přichází do styku s potravinami, musí být vyrobeny v souladu se správnou výrobní …