Vybrané články

Vliv nasycených a transmastných kyselin na hladinu krevních lipidů

2017/2 Doc. Ing. Jiří Brát, CSc., Vím co jím a piju o.p.s. Abstrakt Stále častěji se setkáváme se spoustou protichůdných názorů o vlivu tuků a cholesterolu na kardiovaskulární onemocnění. Světová zdravotnická organizace publikovala dvě přehledové studie, které sledovaly vliv nasycených a transmastných kyselin na hladinu krevních lipidů a lipoproteinů. Zařazeny byly pouze studie, kde účastníci …

Vybrané články

Rizika kontaminace potravin z kuchyňského nádobí

2017/1 MVDr. Hana Šuchmová, Ing. Bc. Kateřina Koplová, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Abstrakt Bezpečnost potravin může ovlivnit mnoho různých faktorů, jedním z nich jsou i výrobky, které jsou určeny pro styk s potravinami. Materiály a předměty, které přichází do styku s potravinami, musí být vyrobeny v souladu se správnou výrobní …

Vybrané články

Stravitelné sacharidy ve stravě kojenců a batolat

2016/5 MUDr. Kudlová Eva, CSc., MUDr. Tláskal Petr, CSc., MUDr. Boženský Jan, MUDr. Procházka Bohuslav, MUDr. Szitányi Natalia, MUDr. Šebková Alena Abstrakt Článek uvádí výsledky týkající se konzumace stravitelných sacharidů z české průřezové multicentrické studie u souboru 823 dětí ve věku 6-35 měsíců rozdělených do čtyř věkových skupin. Hodnocen byl třídenní záznam spotřeby a doplňující …

Vybrané články

Výživové faktory a faktory životního stylu ve vztahu ke kolorektálnímu karcinomu

2016/4 Mgr. Svatava Bischofová, Mgr. Veronika Březková, MUDr. Milana Šachlová, Ph.D., CSc., doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D., Martin Horáček Abstrakt Ve studii případů a kontrol byly zmapovány pomocí dotazníkového šetření rozdíly ve stravovacích zvyklostech a dalších faktorech životního stylu u osob s nádorovým onemocněním tlustého střeva a konečníku a osob bez onkologické diagnózy. S respondenty …