Vybrané články

Vliv antioxidantů a jiných složek výživy na věkem podmíněnou makulární degeneraci

2021/6
Mgr. Jana Kráľová, Ústav veřejného zdraví, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Abstrakt
Cílem článku je shrnout současné poznatky o faktorech ovlivňujících vznik a progresi věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Zdá se, že v patogenezi tohoto závažného onemocnění oční sítnice hraje nejvýznamnější roli oxidační stres. Dostatečný příjem antioxidantů a dalších živin důležitých pro zdraví očí se proto zdá být základní. Zvyšující se incidence VPMD, riziko nevratné slepoty, nedostupnost léčby nebo její vysoká ekonomická náročnost jsou důvody, proč se poukazuje na významnou úlohu výživy v prevenci a zpomalení progrese této nemoci.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
The aim of this article is to summarize the current knowledge about factors that can influence the onset and progression of age-related macular degeneration (ARMD). It seems that oxidative stress plays the main role in the pathogenesis of this severe disease of retina. Adequate amounts of antioxidants and other nutrients critical for eye health seems to be essential. Growing incidence of ARMD, risk of irreversible blindness, limited treatment or its high economic burden are reasons, why nutrition is considered in prevention and slowing down the progression of this disease.