Vybrané články

Balení ovoce a zeleniny

2022/1
Ing. Michal Mrlík, doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., Ing. Lukáš Vápenka, Ph.D., Ústav konzervace potravin, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Abstrakt
Potraviny jsou baleny z několika důvodů: kvůli ochraně před znehodnocením, snazší manipulaci a předání informací o produktu zákazníkovi. To platí i pro ovoce a zeleninu, které ovšem mají některé vlastnosti, jimiž se odlišují od zpracovaných potravin. Jedná se o živá pletiva, ve kterých probíhají metabolické procesy, vyměňují s okolní atmosférou plyny a mohou ztrácet vlhkost. Volbou vhodného obalu a podmínek skladování lze tyto změny zpomalit, čímž lze prodloužit jejich skladovatelnost, a tedy předcházet vzniku potravinového odpadu.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
Food is packaged for several reasons: to protect it from deterioration, to make it easier to handle and to pass on product information to the customer. This also applies to fruits and vegetables, which, however, have some characteristics that distinguish them from processed foods. They are live tissues with active metabolic processes, they exchange gases with the surrounding atmosphere and can lose moisture. These changes can be slowed down by choosing suitable packaging and storage conditions, which can extend their shelf life and thus prevent the generation of food waste.