Vybrané články

Může maso připravené z buněčných kultur nahradit tradičně produkované maso?

2022/3
doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA, Veterinární univerzita Brno

Abstrakt
Základními technologickými kroky přípravy masa z buněčných kultur jsou výběr linií kmenových buněk, příprava kultivačních médií, množení buněk v bioreaktorech a jejich následná diferenciace a zrání na tkáňových nosičích. Na přípravu 10-100 kg umělého masa je zapotřebí 1012-1013 buněk. K jejich množení je nutné použít speciální kultivační média, která obsahují bazální médium (zdroj základních živin), sérum či náhražky séra a buněčné signální molekuly. Na přijetí či odmítnutí masa z buněčných kultur trhem si budeme muset patrně ještě pár let počkat. Stále chybí legislativní vymezení a zejména detailní výzkum biologických nebo chemických nebezpečí, jejichž přítomnost zatím nelze v mase z buněčných kultur vyloučit.

Klíčová slova: kmenové buňky, kultivační média, bioreaktory, tkáňové nosiče, umělé maso.

 

Celý článek (PDF)

Abstract
The basic technological steps of cultured meat are selection of stem cell lines, preparation of culture media, proliferation of cells in bioreactors and their subsequent differentiation and maturation on scaffolds. It is estimated that 1012-1013 cells are needed to prepare 10-100 kg of cultured meat. To multiply them, it is necessary to use special culture media that contain basal medium (source of essential nutrients), serum or serum substitutes and cell signaling molecules. We will probably have to wait a few more years for the market to accept or reject cultured meat. There is still a lack of legislative definitions and, in particular, detailed research into biological or chemical hazards, the presence of which cannot yet be ruled out in cultured meat.

Key words: stem cells, cultivation media, bioreactors, tissue carriers, artificial meat.