Vybrané články

Doporučení ESPEN k nemocničnímu stravování – část 1.

2022/2
Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D., Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Celý článek (PDF)