Encyklopedie výživy

Voda ve stravovací službě

Voda použitá při přípravě a výrobě pokrmů, umývání rukou, výrobě ledu a páry, čistění, umývání nádobí i předmětů, které mají být použity v přímém nebo nepřímém styku s potravinou, pokrmem, nebo jeho součástmi, musí kvalitou odpovídat požadavkům na pitnou vodu.

Zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví stanovuje: „Pitnou vodou je veškerá voda v původním stavu nebo po úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda používaná v potravinářství, voda, která je určena k péči o tělo, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a k dalším účelům lidské spotřeby, a to bez ohledu na její původ, skupenství a způsob jejího dodávání.

Hygienické požadavky na zdravotní nezávadnost a čistotu pitné vody (dále jen „jakost pitné vody“) se stanoví hygienickými limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů, které jsou upraveny prováděcím právním předpisem, nebo jsou povoleny nebo určeny podle tohoto zákona příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Hygienické limity se stanoví jako nejvyšší mezní hodnoty, mezní hodnoty a doporučené hodnoty.“ Po celou provozní dobu musí být zajištěn přívod teplé vody, která má v místě odběru teplotu nejméně +45°C. Teplá voda se nesmí používat pro přípravu a výrobu pokrmů včetně nápojů.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ