Encyklopedie výživy

Vnitřní audit

Vnitřním auditem potravinářské provozovny se v systému HACCP rozumí systematické a nezávislé hodnocení úrovně systému kritických bodů a jeho souladu s plánem systému kritických bodů prováděné pracovníky, kteří nejsou za vytvořený systém kritických bodů přímo odpovědni.

Zdroj: Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ