Encyklopedie výživy

Vitamin E

Vitamin E tvoří 4 tokoferoly (α-, β-, γ-, δ-) a 4 tokotrienoly (α-, β-, γ-,δ-). Nejdůležitější je α–tokoferol, jehož biologická aktivita je 100%. Antioxidační aktivita je u tohoto vitaminu jeho nejdůležitější funkcí.

Vitamin E se vyskytuje ve formě 8 isomerů, a to v rostlinných i v živočišných zdrojích. Vyskytuje se v mléce, másle, mase, rybách, vejcích, obilovinách ( zejména v pšeničných klíčcích), zelenině, ovoci a ořechách. Nejbohatším zdrojem jsou rostlinné oleje Částečně dochází ke kolísání výskytu ve spojitosti s ročním obdobím. Obsah vitaminu E v mléce na jaře je značně nižší než na podzim. Mladé, rychle rostoucí rostliny obsahují vitaminu E méně než pomalu rostoucí a vzrostlé tmavozelené části rostlin.

Vitamin E přijatý v potravě se spolu s tuky resorbuje v tenkém střevě za spolupůsobení žlučníku a pankreatu.Tak α-tokoferol se resorbuje z 20 – 50%, pro praktické výpočty se bere množství 30 %.

Vitamin E patří mezi antioxidační vitaminy a zasahuje do řady metabolických procesů. Jeho hlavní úloha je chránit organismus před poškozením volnými radikály. Chrání biologické membrány nervů, svalů, resp. celý kardiovaskulární systém před peroxidací a dále působí preventivně proti nádorovému onemocnění, zejména prostaty a chrání organismus před nežádoucími vlivy při léčení nádorového onemocnění zářením a chemoterapií. Přítomnost dalších antioxidantů tuto ochrannou činnost podporuje. Vitamin E se při této aktivitě sám oxiduje a do aktivní formy ho navrací vitamin C. Působí též na optimální využití vitaminu A.

Vitamin E je důležitou součástí mnoha kosmetických přípravků. Napomáhá zklidňovat a zlepšovat stav poškozené pleti, aby lépe odolávala vysušování sluncem a větrem a různému znečištění, především volnými radikály.

Nedostatek vitaminu E se u člověka nachází jen velmi zřídka a prakticky nikdy jako výsledek nedostatečné výživy. Projevuje se především neurologickými obtížemi, a to postižením fyzické aktivity, problémy při chůzi, udržení tělesné rovnováhy, svalové síly a pod. V organismu se tento vitamin uchovává 6 – 12 měsíců.

Působení světla, tepla a kyslíku způsobuje ztráty jak při zpracování, tak při skladování potravin. Při skladování může dojít u některých potravin až k 50% ním ztrátám.

Komise EU pro ochranu a zdraví spotřebitelů vydala materiál o bezpečnosti vitaminů a minerálních látek, kde je vitamin E zařazen do skupiny první, ve které nebylo dosud u žádného vitaminu zjištěno nikdy a nikde žádné riziko.

(Bl.)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ