Encyklopedie výživy

Vitamin D

Vitamin D se vyskytuje ve svém provitaminu 7-dehydrocholesterolu v pokožce a slunečním zářením se transformuje na vitamin. Vitamin D se vyskytuje nejvíce v rybím tuku, játrech a tučných mořských rybách. Malá množství vitaminu obsahují vejce, maso, mléko a máslo. Rostliny jsou chudými zdroji – ovoce a ořechy neobsahují vitamin D vůbec. Ve světě je 1 bilion osob s nedostatečným zásobením vitaminem D. Je to dáno nedostatečným slunečním zářením a nedostačující konzumací ryb.

Hlavní formy jsou vitamin D2 (ergokalciferol) a vitamin D3 (cholekalciferol).

1 μg vitaminu D = 40 m.j. vitaminu D

1 m.j. vitaminu D = 0,025 μg vitaminu D

V organismu se uchovává 2 – 4 měsíce. Vitamin D je relativně stálý v potravinách a také i při skladování.

Vitamin D má antirachitickou aktivitu. Je nezbytný pro rovnováhu minerálních látek, především vápníku a fosforu, jejich absorpci v organismu, tedy pro dobré kosti. Hraje významnou úlohu pro funkci svalů a nervů, krevního srážení, růst buněk a využití energie. Podporuje tvorbu osteokalcinu – nízkomolekulární nekolagenní bílkovinu organické části kostní matrice. Zpomaluje ztrátu kostní hmoty a snižuje výskyt osteoporotických zlomenin, a tím působí v prevenci osteoporosy (řídnutí kostí). Vitamin D se také značnou měrou podílí na ochraně střevních buněk, a to i ve vztahu k omezení nádorových změn a pro zvýšení imunity. U tohoto vitaminu se také uvádí, že zvyšuje svalovou činnost srdce, včetně myokardu a moderuje úroveň krevního tlaku, zlepšuje glukózovou toleranci a tím se uplatní v prevenci diabetu.

Z materiálu komise EU pro ochranu a zdraví spotřebitelů vyplynulo překvapivě, že vitamin D, který byl považován za kritický v pětinásobném přebytku, je dnes zařazován do skupiny druhé, kde existuje jen malé riziko při překročení maximální dávky 35 μg na den. Proto bylo první obohacení potraviny vitaminem D v naší republice povoleno až v roce 1991 a od té doby jsou už na našem trhu různé potraviny tímto vitaminem obohacené.

(Bl.)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ