Encyklopedie výživy

Teplota v jádře pokrmu

Teplota v jádře pokrmu je jedním ze základních znaků při posuzování dostatečného tepelného opracování potraviny. Jedná se o teplotu, které má být dosaženo ve všech částech výrobku. U většiny pokrmů se považuje za dostatečnou hodnotu teplota 75°C působící v jádře pokrmu nejméně po dobu 5 minut.

Zdroj: Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ