Encyklopedie výživy

Sanitace

představuje souhrn činností, jejichž cílem je zamezit kontaminaci potravin, šíření mikroorganizmů a škůdců. Sanitace zahrnuje úklid a čištění, dezinfekci, dezinsekci, deratizaci. Bez řádně provedeného úklidu a čištění není možno udržet zdravotní nezávadnost potravin a pokrmů i kvalitu poskytovaných stravovacích služeb.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ