Encyklopedie výživy

Salmonelóza

Původcem onemocnění jsou bakterie rodu Salmonella, rozmnožují se nejlépe při 37°C, ale mohou růst i při mnohem nižších teplotách.Salmonely jsou odolné k vlivům zevního prostředí, k vyschnutí, nedostatku kyslíku, ve vlhkém prostředí vydrží dny až týdny, v chladném nebo zmrazeném stavu měsíce.Var tyto bakterie spolehlivě ničí.

K přenosu původce onemocnění dochází alimentární cestou požitím kontaminovaných potravin. Může k ní dojít primárně, kdy jsou pokrmy připraveny z masa, vajec a orgánů infikovaných zvířat nebo sekundárně, kdy původně nezávadná potravina včetně pokrmu, byla kontaminována salmonelami při výrobě, distribuci, skladování nebo transportu. Jedná se o alimentární nákazu s akutním průběhem, v naprosté většině případů je onemocnění charakterizované zánětem žaludku a střev, provázené nevolností, bolestmi v břiše, horečkou nad 39°C a průjmy.

Inkubační doba po které se projeví klinické příznaky onemocnění bývá u salmonelózy 12 -72 hodin. Salmonelová nákaza může mít těžší průběh u osob vnímavějších, jako jsou nemocní s poruchami imunity, novorozenci a malé děti nebo naopak osoby staršího věku. U malé části nemocných může po vymizení klinických příznaků přetrvávat tzv. bezpříznakové nosičství salmonel.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ