Encyklopedie výživy

Rozvoz pokrmů

Rozvozem se rozumí zásobování pokrmy prováděné výrobcem nebo odběratelem z místa výroby do místa výdeje či spotřeby.

Zdroj: Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ