Encyklopedie výživy

Rozmrazování potravin

Rozmrazování potravin musí být prováděno tak, aby se minimalizovalo riziko růstu patogenních mikroorganismů nebo tvorba toxinů v potravinách. Při rozmrazování musí být potraviny vystaveny takovým teplotám, které nevedou k ohrožení zdraví. Pokud může odtékající kapalina při procesu rozmrazování představovat zdravotní riziko, musí být odpovídajícím způsobem odváděna. Po rozmrazení se musí s potravinami zacházet tak, aby se minimalizovalo riziko pomnožování patogenních mikroorganismů nebo tvorba toxinů v potravinách.

Zdroj: Nařízení ES č. 852/2004.

Pokud potravina před kuchyňskou úpravou vyžaduje rozmrazení, nestanoví-li výrobce jinak, provádí se v přípravně, popřípadě v pracovním úseku za použití speciálního technického zařízení nebo chladícího zařízení s teplotou nejvýše +4 °C. Technickým zařízením mohou být např. konvektomat, mikrovlnné trouby apod. vybavené programem pro rozmrazování potravin za předpokladu, že bude zajištěno důkladné rozmrazení a bezprostředně bude následovat tepelná úprava. Rozmrazování lze rovněž připustit pod tekoucí vodou při teplotě nepřevyšující +21 °C po dobu nepřesahující 4 hodiny. Jiným způsobem rozmrazovat potraviny je možné pouze na základě řádně vypracovaného a ověřeného postupu na principu HACCP. Rozmrazování při kuchyňské teplotě je nepřípustné. Rozmrazené potraviny se nesmí znovu zmrazovat.

Zdroj: Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ