Encyklopedie výživy

Riziko

Rizikem se v souvislostí s analýzou nebezpečí a uplatňováním systému HACCP nebo Správné výrobní a hygienické praxe (SVHP) rozumí pravděpodobnost uplatnění se nebezpečí (pravděpodobnost, že určité nebezpečí nastane).

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ