Encyklopedie výživy

Polotovar

Polotovarem se rozumí kuchyňsky upravená potravina určená pouze k tepelnému zpracování, např. krájené maso a očištěná zelenina určené pro tepelnou úpravu, cukrářská těsta apod.

Zdroj: Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ