Encyklopedie výživy

Pokrm

Pokrmem je podle zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví potravina včetně nápoje, kuchyňsky upravená studenou nebo teplou cestou nebo ošetřená tak, aby mohla být přímo nebo po ohřevu podána ke konzumaci v rámci stravovací služby. Pokrmy jsou zahrnuty v legislativě ES mezi potraviny (Nařízení ES č.178/2002).

Za pokrm lze rovněž označit potravinu nebo směs potravin určitým způsobem upravenou ke konzumu. Pokrmem je např. polévka, smažený řízek, bramborová kaše, zeleninový salát, ovocný koláč i jablko, které je oprané a podané na talířku. V praxi často kombinujeme několik pokrmů a konzumujeme je společně jako „sestavu pokrmů“. Příkladem takové sestavy pokrmů může být např. vepřová pečeně, knedlík, zelí a masová šťáva, které se konzumují jako jeden z chodů při jídle. Taková sestava pokrmů označuje zjednodušeně jako pokrm. Mezi neodborníky, někdy i mezi odborníky, se sestava pokrmů (chod) velmi často označuje jako jídlo, i když to je označení nesprávné (viz „jídlo“).

Dobu spotřeby u hotových pokrmů stanovuje provozovatel, respektive osoba provozující stravovací službu v rámci postupů založených na zásadách kritických bodů. Nevydané pokrmy nelze dále skladovat, opakovaně ohřívat ani dodatečně zchlazovat nebo zmrazovat.

(Dos)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ