Encyklopedie výživy

Odpad

Za odpad je podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech považována každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o odpadech.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ