Encyklopedie výživy

Mikrobistatický účinek

Jako mikrobistatické se označuje působení chemického, biologického nebo fyzikálního prostředku, činitele při kterém je zastavován růst (rozmnožování) mikroorganizmů.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ