Encyklopedie výživy

Mechanická úprava potravin

Při předběžné úpravě mechanické odstraňujeme z potravin látky zdravotně závadné nebo k jídlu nevhodné, např. písek, hlínu, hmyz, mikroorganizmy, zbytky pesticidů, herbicidů a dalších kontaminantů, látky chuťově nepříjemné, toxické (jedovaté) a antinutriční (snižující využitelnost živin), části napadené chorobami nebo škůdci a části nevzhledné a nestravitelné.

(Dos)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ