Encyklopedie výživy

Křížení provozu

Křížením se stává překrývání současně prováděných čistých a nečistých provozních činností, postupů, úkonů, které se mohou vzájemně ovlivňovat, popřípadě přímý nebo nepřímý kontakt prostřednictvím osob, předmětů, provozního zařízení, společného skladování apod., vyvolávající možnou kontaminaci produktů.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ