Archiv akcí SPV

Konference Školní stravování 2018 – Archiv prezentací

Zahájení konference
MUDr. P. Tláskal, CSc. (předseda Společnosti pro výživu)

Výsledky z kontrolní činnosti ČŠI ve školních jídelnách
Ing. R. Skutková (ČŠI)

GDPR ve školství a školních jídelnách
Ing. P. Fencl (VIS Plzeň)

HACCP ve školních jídelnách z pohledu hygienika
Mgr. S. Navrátilová (Krajská hygienická stanice – Středočeský kraj)

Luštěniny a jejich význam v lidské výživě – abstrakt
prof. Ing. J. Dostálová, CSc. (VŠCHT Praha)

Luštěniny ve školních jídelnách – úvod do problematiky
Bc. J. Bradová (KÚ Plzeňského kraje)

Rozložení denního příjmu živin u dětí v ČR
prof. MVDr. J. Ruprich, Ph.D. (Státní zdravotní ústav, Brno)

Analýza životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina
MUDr. Wasserbauer (Zdravá Vysočina, o. s., SZÚ Praha)

Stravování od kojeneckého do batolecího věku
B. Česalová. Bc. M. Baliková (jesle Praha 2, FN Motol)

Jak si poradit s obézním dítětem
MUDr. J. Boženský (nemocnice Vítkovice)

Výživa a zubní zdraví
MUDr. P. Tláskal, CSc. (FN Motol)

Dietní stravování a jeho zavádění v brněnských školách
Mgr. V. Slámová (FN Brno)

Bezmléčná dieta ve školním stravování
Mgr. T. Slováková (Nemocnice Písek)

Jak pokračuje projekt obědy do škol
Mgr. E. Martínková (KÚ Liberecký kraj)

Dny mezinárodních kuchyní ve školních jídelnách
Mgr. M. Malát (Asociace školních jídelen ČR)

Zkušenosti ze soutěže o nejlepší školní oběd
Mgr. Z. Pavlíčková, J. Kalivodová, Dis. (ŠJ ZŠ a MŠ Velký Beranov)

Vzdělávání v oblasti gastronomie – Gastroakademie středních škol v Kraji Vysočina
Ing. J. Hadravová (MPA, OŠMS KÚ Vysočina)

Kde se dobře vaří, tam se dobře daří
Mgr. Martina Voznicová (KHS Jihomoravský kraj)