Encyklopedie výživy

Infekční onemocnění

je příznakové či bezpříznakové onemocnění vyvolané původcem infekce nebo jeho toxinem, které vzniká v důsledku přenosu tohoto původce z nakažené fyzické osoby nebo zvířete a jejich produktů na vnímavou fyzickou osobu; původcem nákazy je infekční agens (bakterie, bakteriální toxin, parazit, virus, apod.), které je schopno u člověka vyvolat infekční onemocnění.

Zdrojem nákazy je nemocný člověk nebo zvíře. Může to být i nosič, který původce vylučuje stolicí nebo močí, ale nemá žádné klinické příznaky. U onemocnění alimentárního původu pátráme po vehikulu – prostředníkovi, kterým se původce nákazy dostal do organizmu člověka. Jde vždy o látku materiální povahy, označované jako vehikulum ve které dojde k pomnožení infekčního agens nebo kumulaci toxických metabolitů (toxinů) a s jehož pomocí se uskuteční přenos původce infekčního onemocnění.

V případě alimentárních nákaz je to potravina nebo voda, na přenosu se dále mohou podílet např. kontaminované kuchyňské nástroje, oděv lidí manipulujících s potravinou nebo odpadky.

Viz také křížová kontaminace.

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ