Encyklopedie výživy

Hygiena potravin

Hygienou potravin se rozumí veškerá opatření nutná pro zajištění bezpečnosti, nezávadnosti a bezchybnosti potravin ve všech fázích počínaje pěstováním, přes vlastní produkci a výrobu až po konečné podávání jednotlivým osobám.

Cit. Český překlad Kodex hygienické praxe – CAC/RCP 39-1993.

Normativem ES je Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin

(Ot)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ