Encyklopedie výživy

Fruitariánství

okrajový výživový směr povoluje jíst jen ovoce a v malém množství i ořechy.

Nevyhnutelně vzniká nedostatek bílkovin, vitaminů a minerálních látek.

(Kun)

ABCDEFGHChIJKLMNOPQRSTUVZ